چکیده مقالات

مراتب عرفان ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: دکترعبدالرحیم شهریاری

علامه ملا عبد الله بهابادی فقیهی اخباری یا اصولی ؟
نویسنده: مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی

نقش ملا عبدالله بهابادی در تکوین جریان تعقل گرایی عصر صفوی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی-حبیب الله یوسفی

فعالیت های تفسیری علامه ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی و حبیب الله یوسفی

مطالعه ی توصیفی حاشیه ملا عبدالله بهابادی از منظر تحلیل ژانر
نویسنده: سید عبدالمجید طباطبایی لطفی و طاهره قاسمی

تلامذه ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: عبدالصمد جودتی استیار

ملا عبدالله یزدی و خاندان ملالی در عرصۀ تولیت حرم علوی(ع)
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جنت امانی

ملا عبدالله بهابادی یزدی در «الذریعه»
نویسنده: محمدعلی نجفی کرمانشاهی

بررسی و تحلیل دلائل هم­گرایی عالمان شیعه با دولت صفوی
نویسنده: حسن عبدب پور، اضغر میرزایی

مطالب

طرح نگارش شرحی بر تفسیر دره المعانی

طرح نگارش شرحی بر تفسیر دره المعانی

علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی در  کمیته علمی دبیر خانه کنگره به تصویب رسید

در مقدمه کتاب به بیان جایگاه تفسیر در عهد صفویه پرداخته خواهد شد. بعد از بیان این مهم در خصوص تک نگاشته های تفسیری که در مورد سوره حمد و سوره توحید نگاشته شده گزارشی بیان می گردد که از جمله این تفاسیر تفسیر دره المعانی مرحوم ملاعبدالله بهابادی است.

در ادامه تفاسیر تک نگاشته از حیث رویکردهای مختلف به بحث گذاشته می شود. برای مثال رویکردهایی که در تفسیر تک نگاشته ها دیده شده است. برخی رویکرد ادبی، برخی عرفانی، برخی فلسفی و برخی ادبی اجتهادی، ادبی فلسفی و ... بوده است. در ابتدا هر یک از این رویکردها توضیح داده شده و با بیان استدلال هایی گفته خواهد شد که رویکرد مرحوم ملاعیدالله به تفسیر رویکرد ادبی اجتهادی می باشد. با توجه به این که اصل تفسیر ایشان در دسترس نیست، اما آنچه از دره المعانی ایشان به دست می آید این تفسیر با رویکرد ادبی اجتهادی نگاشته شده است. منتهی رویکرد ادبی غلبه دارد.

در خصوص شرح دره المعانی و چگونگی نگارش ان هم بحثی صورت خواهد گرفت.

بحثی هم در خصوص روش شناسی بحث خواهیم داشت.

 لازم است در مقدمه به این مهم نیز اشاره گردد که رویکرد ایشان در تفسیر سوره حمد با رویکرد ایشان در تفسیر سوره توحید تفاوت دارد.

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه علامه آخوند ملا عبدالله یزدی بهابادی محفوظ است