چکیده مقالات

مراتب عرفان ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: دکترعبدالرحیم شهریاری

علامه ملا عبد الله بهابادی فقیهی اخباری یا اصولی ؟
نویسنده: مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی

نقش ملا عبدالله بهابادی در تکوین جریان تعقل گرایی عصر صفوی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی-حبیب الله یوسفی

فعالیت های تفسیری علامه ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی و حبیب الله یوسفی

مطالعه ی توصیفی حاشیه ملا عبدالله بهابادی از منظر تحلیل ژانر
نویسنده: سید عبدالمجید طباطبایی لطفی و طاهره قاسمی

تلامذه ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: عبدالصمد جودتی استیار

ملا عبدالله یزدی و خاندان ملالی در عرصۀ تولیت حرم علوی(ع)
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جنت امانی

ملا عبدالله بهابادی یزدی در «الذریعه»
نویسنده: محمدعلی نجفی کرمانشاهی

بررسی و تحلیل دلائل هم­گرایی عالمان شیعه با دولت صفوی
نویسنده: حسن عبدب پور، اضغر میرزایی

مطالب

بلور فقه و فقاهت در حاشیه ارشادالاذهان علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی

چکیده:
شناخت و مطالعه زندگانى حاملان علوم و معارف اسلامى، حافظان شریعت و مرزبانان اجتهاد و فقاهت و آشنايى با آرا و انديشههاى ناب اسلامى آنان امری بسيار لازم، سازنده و حركت آفرين است.
از جمله این برجستهگان عرصه علم و عمل علامه ملاعبدالله بهابادی یزدیH میباشد که یکی از فحول علماء قرن دهم هجری است. وی در حوزههای مختلف فقهی، تفسیری، فلسفی، کلامی، منطقی و ... دارای آثار گرانسنگ و فاخری است که برخی از این آثار حدود 400 سال در حوزههای شیعه و اهل سنت جز متون درسی طلاب محسوب میشده است. در حوزه دانش فقه گزارش کُتبی همچون حاشیه بر الاستبصار، شرح قواعد، حاشیه بر الفیه شهید اول و حاشیه بر ارشادالاذهان نقل شده است.
براساس برخی از اقوال نقل شده در بین کتب تراجم، اصولی بودن این شخصیت ذوالفنون محل بحث و تردید قرار گرفته است. از این رو در راستای تبیین و پاسخ شفاف به این شبهه آنچه در اين نوشتار، به بوته بحث و تحقيق گذاشته شده، بررسى انديشهها و آراى فقهى و آشنايى با سبک و روش اجتهادی، علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی است که ضمن پاسخ به شبهه یاد شده زوایای پنهان روش اجتهادی این شخصیت ذوالفنون را عیان میکند. این مهم با تأکید بر حاشیه ایشان بر ارشادالاذهان مرحوم علامه صورت گرفته است.
واژگان کلیدی: ملاعبدالله بهابادی، فقه، فقاهت، اجتهاد، ارشادالاذهان.

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه علامه آخوند ملا عبدالله یزدی بهابادی محفوظ است