چکیده مقالات

مراتب عرفان ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: دکترعبدالرحیم شهریاری

علامه ملا عبد الله بهابادی فقیهی اخباری یا اصولی ؟
نویسنده: مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی

نقش ملا عبدالله بهابادی در تکوین جریان تعقل گرایی عصر صفوی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی-حبیب الله یوسفی

فعالیت های تفسیری علامه ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی و حبیب الله یوسفی

مطالعه ی توصیفی حاشیه ملا عبدالله بهابادی از منظر تحلیل ژانر
نویسنده: سید عبدالمجید طباطبایی لطفی و طاهره قاسمی

تلامذه ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: عبدالصمد جودتی استیار

ملا عبدالله یزدی و خاندان ملالی در عرصۀ تولیت حرم علوی(ع)
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جنت امانی

ملا عبدالله بهابادی یزدی در «الذریعه»
نویسنده: محمدعلی نجفی کرمانشاهی

بررسی و تحلیل دلائل هم­گرایی عالمان شیعه با دولت صفوی
نویسنده: حسن عبدب پور، اضغر میرزایی

مطالب

سیری در احوال شارحان و حاشیه نویسان «حاشیۀ» ملا عبدالله

خلیل آقایی[1]

چکیده

نوشته انسان نمایانگر روحیه و خصلت های خاص نویسنده است. این امر هم در رابطه با کتاب های مستقل و هم حواشی و شروح صدق می کند و فوایدی از جمله فهم رویکرد خاص انتقادی یا پذیرشی شارح و محشی را به ما می رساند. کتاب حاشیه ملا عبدالله یزدی یک کتاب منطقی بسیار رایج در مجامع علمی بوده و شروح و حواشی متعددی ناظر به آن نوشته شده است. برخی از این شروح درصدد تبیین مراد و مقصود ماتن و برخی در پی انتقاد از تحلیل های ماتن بوده اند، چنانکه بعضی از شارحین و محشیان نیز به صورت تلفیقی یعنی هم تبیینی و هم تشکیکی با عبارات حاشیه در افتاده اند. شناخت زندگی این اشخاص نه تنها از باب دانش تراجم نگاری خالی از فایده نیست، باعث می شود هم خلط و اشتباهی که پیرامون برخی از این افراد صورت گرفته مرتفع شود و هم ما با شناخت بستر و خاستگاه رشد علمی شخص، علت گرایش وی به نگاه خاص او در شرح کردن حاشیه یا حاشیه نوشتن بر آن را بهتر دریابیم. ناگفته نماند که علی رغم اینکه الذریعه علامه شیخ آقابزرگ تهرانی بیشترین معرفی را نسبت به شارحان و محشیان حاشیه داشته است، ولی علاوه بر این اثر نفیس، به آثار دیگری نیز مراجعه شده تا جامعیت تحقیق بیشتر شود.

کلمات کلیدی: حاشیه، شارحان، محشیان، شرح حال و بیوگرافی.

 [1] . پژوهشگر حوزوی.

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه علامه آخوند ملا عبدالله یزدی بهابادی محفوظ است