چکیده مقالات

مراتب عرفان ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: دکترعبدالرحیم شهریاری

علامه ملا عبد الله بهابادی فقیهی اخباری یا اصولی ؟
نویسنده: مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی

نقش ملا عبدالله بهابادی در تکوین جریان تعقل گرایی عصر صفوی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی-حبیب الله یوسفی

فعالیت های تفسیری علامه ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی و حبیب الله یوسفی

مطالعه ی توصیفی حاشیه ملا عبدالله بهابادی از منظر تحلیل ژانر
نویسنده: سید عبدالمجید طباطبایی لطفی و طاهره قاسمی

تلامذه ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: عبدالصمد جودتی استیار

ملا عبدالله یزدی و خاندان ملالی در عرصۀ تولیت حرم علوی(ع)
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جنت امانی

ملا عبدالله بهابادی یزدی در «الذریعه»
نویسنده: محمدعلی نجفی کرمانشاهی

بررسی و تحلیل دلائل هم­گرایی عالمان شیعه با دولت صفوی
نویسنده: حسن عبدب پور، اضغر میرزایی

مطالب

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی

چکیده

شرح حال نویسی فنی رایج در تاریخ تمدن اسلامی به ویژه در طی قرون متاخر بوده است. شح حال نویسان بسته به نوع نگاه علمی و بستر خاص زمانی خود نسبت به معاصران و متقدمان سخن گفته اند. ملا عبدالله یزدی از عالمان بزرگ قرن دهم است که شرح حال وی را غباری از ابهام فرا گرفته است به گونه ای در زمینۀ نام و تبار و اساتید و شاگردان و تالیفات و مدفن و سال وفات و بازماندگانش اطلاعات مغشوشی در کتب تراجم و شرح حال ثبت شده است. گردآوری عصارۀ بیانات نویسندگان پیرامون وی و مباحث مرتبط با زندگی خانوادگی و علمی اش به همراه تحلیل و نقد می تواند در روشن نمودن زوایای زندگی این بزرگمرد فایده مند باشد. در مقاله کنونی از منابع ذیل در تبیین و نقد شرح وی بهره برده ایم: ریاض العلماء افندی اصفهانی، اعیان الشیعه امین عاملی، موسوعة طبقات الفقهاء سبحانی، فهرس التراث، طبقات الاعلام تهرانی، طبقات مفسران شیعه عقیقی، ریحانه الادب تبریزی، اعلام الشیعه مهاجر، نجوم السرد مدرسی، هدیه المولفین اسماعیل پاشا، اعلام زرکلی، سلافه العصر مدنی شیرازی، المفصل حکیم، گلشن ابرار، تذکره العلماء تنکابنی، قصص العلماء تنکابنی، مفاخر یزد کاظمینی، نجوم السرد مدرسی، فوائد الرضویه قمی، تاریخ ادبیات صفا، تاریخ بافق، مشاهیر المدفونین فتلاوی، مدفونین وادی السلام زنگنه، خدمات متقابل مطهری، ماضي النجف آل محبوبه و هفت اقلیم رازی.

واژگان کلیدی: ملا عبدالله بهابادی یزدی؛ کتب شرح حال، نقد و تحلیل.

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه علامه آخوند ملا عبدالله یزدی بهابادی محفوظ است