چکیده مقالات

مراتب عرفان ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: دکترعبدالرحیم شهریاری

علامه ملا عبد الله بهابادی فقیهی اخباری یا اصولی ؟
نویسنده: مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی

نقش ملا عبدالله بهابادی در تکوین جریان تعقل گرایی عصر صفوی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی-حبیب الله یوسفی

فعالیت های تفسیری علامه ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی و حبیب الله یوسفی

مطالعه ی توصیفی حاشیه ملا عبدالله بهابادی از منظر تحلیل ژانر
نویسنده: سید عبدالمجید طباطبایی لطفی و طاهره قاسمی

تلامذه ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: عبدالصمد جودتی استیار

ملا عبدالله یزدی و خاندان ملالی در عرصۀ تولیت حرم علوی(ع)
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جنت امانی

ملا عبدالله بهابادی یزدی در «الذریعه»
نویسنده: محمدعلی نجفی کرمانشاهی

بررسی و تحلیل دلائل هم­گرایی عالمان شیعه با دولت صفوی
نویسنده: حسن عبدب پور، اضغر میرزایی

مطالب

سبک­شناسی شروح و تعلیقات حاشیه ملا عبدالله در دوران معاصر

حسین غلامی بدربانی[1]

چکیده

حاشیه بنام­ترین کتاب دانشمند برجسته آیت حق مرحوم ملا عبدالله یزدی(قدس سره) می باشد. در میان کتاب های منطقی هزار سال اخیر هیچ کتابی در شرق و غرب جهان اسلام به مانند حاشیه دارای شرح(و نیز تعلیقه و حاشیه) نیست. مقاله حاضر متکفل شناسایی شروح و تعلیقات حاشیه است که در دوران معاصر به رشته تحریر در آمده است. شناسایی مذکور بر اساس تبیین سبک شروح و تعلیقات و حواشی معاصر، اعم از عربی یا فارسی می باشد. اهمیت این قضیه از آن روست که در دوران معاصر، جهان اسلام و از جمله جهان تشیع با جهان غرب اصطکاک و برخورد علمی، سیاسی و فرهنگی پیدا کرده و علاوه بر ورود شبهات علمی جدید به مجامع علمی اسلام و تشیع، آشنایی با مبانی مکاتب فلسفی و منطقی غرب موجب ورود مباحث مطروحه در آن مکاتب، در مجامع اسلامی و شیعی شد. شروح معاصری نیز که بر حاشیه ملا عبدالله یزدی نوشته شده، نیز از این امر بر کنار نمانده و از تفاوت های این شروح با شروح سابق بر آن، رویکرد نقل و نقد مبانی منطقی و فلسفی جهان غرب در بسیاری از شروح و تعلیقات حاشیه در عصر کنونی است.

الفاظ کلیدی: حاشیه ملا عبدالله یزدی، شروح و حواشی، دوران معاصر.[1] . کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشجوی دکترا.

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه علامه آخوند ملا عبدالله یزدی بهابادی محفوظ است