چکیده مقالات

مراتب عرفان ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: دکترعبدالرحیم شهریاری

علامه ملا عبد الله بهابادی فقیهی اخباری یا اصولی ؟
نویسنده: مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی

نقش ملا عبدالله بهابادی در تکوین جریان تعقل گرایی عصر صفوی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی-حبیب الله یوسفی

فعالیت های تفسیری علامه ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی و حبیب الله یوسفی

مطالعه ی توصیفی حاشیه ملا عبدالله بهابادی از منظر تحلیل ژانر
نویسنده: سید عبدالمجید طباطبایی لطفی و طاهره قاسمی

تلامذه ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: عبدالصمد جودتی استیار

ملا عبدالله یزدی و خاندان ملالی در عرصۀ تولیت حرم علوی(ع)
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جنت امانی

ملا عبدالله بهابادی یزدی در «الذریعه»
نویسنده: محمدعلی نجفی کرمانشاهی

بررسی و تحلیل دلائل هم­گرایی عالمان شیعه با دولت صفوی
نویسنده: حسن عبدب پور، اضغر میرزایی

مطالب

ارتباطات شهید ثانی و خاندان وی با ملا عبدالله بهابادی یزدی

شهید ثانی از بزرگترین فقهای تاریخ تشیع به شمار می رود که آثار ارزنده ای ایجاد کرده و شاگردان بسیاری پرورش داده است. همچنین بزرگانی که از نسل وی برخاسته اند مانند شیخ حسن عاملی صاحب معالم و سید محمد عاملی صاحب مدارک و شیخ محمد عاملی صاحب استقصاء الابصار و شیخ علی عاملی صاحب حاشیه بر شرح لمعه  کهاز عالمان بزرگ عصر صفویه محسوب می شوند.

در این مقاله ضمن شرح حال مختصری که از ملاعبدالله بهابادی یزدی ارائه شده، از نامه نگاری شهید ثانی با ملا عبدالله سخن گفته شده و متن نامه با تحلیل هایی پیرامون آن ذکر گشته است.

چنانکه از عنایت ملاعبدالله یزدی به دو شاگرد برجسته خویش شیخ حسن فرزند شهید ثانی و سید محمد عاملی از منسوبان شهید نیز بحث شده است.

بدین امید که سیره علمی و رفتاری این بزرگان که همواره در مسیر رشد اخلاقی و معنوی و پیشرفت علمی و تمدنی جوامع اسلامی قدم برداشته اند چراغی فرا روی ما قرار دهد و ترسیم مناسب سیمای این فرزانگان بتواند الگوهایی ارزنده را به جوامع اسلامی معرفی گرداند.

کلمات کلیدی: شهید ثانی، ملا عبدالله یزدی، ارتباطات، خاندان شهید.

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه علامه آخوند ملا عبدالله یزدی بهابادی محفوظ است