چکیده مقالات

مراتب عرفان ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: دکترعبدالرحیم شهریاری

علامه ملا عبد الله بهابادی فقیهی اخباری یا اصولی ؟
نویسنده: مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی

نقش ملا عبدالله بهابادی در تکوین جریان تعقل گرایی عصر صفوی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی-حبیب الله یوسفی

فعالیت های تفسیری علامه ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی و حبیب الله یوسفی

مطالعه ی توصیفی حاشیه ملا عبدالله بهابادی از منظر تحلیل ژانر
نویسنده: سید عبدالمجید طباطبایی لطفی و طاهره قاسمی

تلامذه ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: عبدالصمد جودتی استیار

ملا عبدالله یزدی و خاندان ملالی در عرصۀ تولیت حرم علوی(ع)
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جنت امانی

ملا عبدالله بهابادی یزدی در «الذریعه»
نویسنده: محمدعلی نجفی کرمانشاهی

بررسی و تحلیل دلائل هم­گرایی عالمان شیعه با دولت صفوی
نویسنده: حسن عبدب پور، اضغر میرزایی

مطالب

صناعات خمس از دیدگاه ملا عبدالله بهابادی یزدی

صناعات پنجگانه(خمس) از مباحث مهم در علم منطق جدید و قدیم است. مقدمات قیاس ارزش قیاس را تعیین کرده و اقسام و ارزش این مقدمات موجب ایجاد پنج صناعت و فن شده است که بدانها صناعات خمس گفته می شود.

برهان، جدل، سفسطه (مغالطه)، خطابه و شعر را صناعات پنج گانه می گویند که انسان ها بر اساس اهداف مختلف خود از این امور پنج گانه که برقیاس مترتب است بهره می برد. فارابی و ابن سینا و اغلب منطق دانان قرن سه تا هفتم به صناعات خمس توجه ویژه ای داشته اند اما در طی قرون هشتم تا دهم بسیاری از کتب منطق به صناعات خمس کم مهری نموده و ملا عبدالله یزدی این را یکی از نقاط ضعف کتب متاخرین می داند.

در مقاله کنونی ضمن بیان دیدگاه ها، تعریف ها و قیودی که ملا عبدالله یزدی برای صناعات خمس لازم می داند، نیم نگاهی هم به تبارشناسی صناعات خمس در آثار متقدم بر حاشیه ملا عبدالله افکنده شده و اثبات شده است که دیدگاه ملا عبدالله در اهمیت خاص صناعات خمس از یک سو و مهمل نمودن بحث از آن در کتب متاخرین از سوی دیگر، دیدگاهی صحیح و درست است.

کلمات کلیدی: ملا عبدالله یزدی، علم منطق، صناعات خمس.

 

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه علامه آخوند ملا عبدالله یزدی بهابادی محفوظ است