چکیده مقالات

مراتب عرفان ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: دکترعبدالرحیم شهریاری

علامه ملا عبد الله بهابادی فقیهی اخباری یا اصولی ؟
نویسنده: مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی

نقش ملا عبدالله بهابادی در تکوین جریان تعقل گرایی عصر صفوی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی-حبیب الله یوسفی

فعالیت های تفسیری علامه ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی و حبیب الله یوسفی

مطالعه ی توصیفی حاشیه ملا عبدالله بهابادی از منظر تحلیل ژانر
نویسنده: سید عبدالمجید طباطبایی لطفی و طاهره قاسمی

تلامذه ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: عبدالصمد جودتی استیار

ملا عبدالله یزدی و خاندان ملالی در عرصۀ تولیت حرم علوی(ع)
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جنت امانی

ملا عبدالله بهابادی یزدی در «الذریعه»
نویسنده: محمدعلی نجفی کرمانشاهی

بررسی و تحلیل دلائل هم­گرایی عالمان شیعه با دولت صفوی
نویسنده: حسن عبدب پور، اضغر میرزایی

مطالب

بدیهیات تصدیقی و اقسام آن از دیدگاه ملاعبدالله یزدی در کتاب حاشیه

 

چکیده

حکما و اندیشمندان مسلمان علوم حصولی را به تصور و تصدیق و هر کدام را به به بدیهی و نظری تقسیم کرده اند. تصدیق بديهي به دسته اي از تصديقات و قضايا گفته مي شود که به فکر و نظر نياز ندارند و بدون آنها حاصل می شوند؛ در مقابل، تصديقات و قضايايي که دست يابي بدان ها بر فکر و استدلال مبتني است و بدون فکر و نظر به دست نمي آيند، نظری نامیدهمی شوند. اینکه بدیهیات تصدیقی چند دسته و طبقه هستند، در میان اندیشمندان اختلاف نظر به چشم می خورد. غالب حکما بدیهیات تصدیقی را در قالب شش دسته تقسیم بندی کرده اند که عبارتند از: اولیات، مشاهدات (شامل حسیات و وجدانیات)، متواترات، حدسیات، فطریات، تجربیات. پژوهش پیش رو در صدد تبیین و بررسی اقسام بدیهیات از دیدگاه ملاعبدالله یزدی صاحب حاشیه به نگارش درآمده است. ایشان همانند اکثر حکما، بدیهیات را در شش دستهطبقه بندی و وجه ضبط آنها را نیز به خوبی بیان کرده است. اما این دیدگاه با اشکالاتی مواجه شده است که به ناچار برای رهایی از آنها باید در برخی از بدیهیات شش گانه تجدید نظر کند.روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. در نهایت نتیجه گرفته ایم که بدیهیات واقعی و حقیقی تنها اولیات و وجدانیات هستند و سایر اقسام بدیهی واقعی نیستند؛ بلکه مبتنی بر استدلال یا مقدمات دیگر هستند.

 

کلیدواژه ها: تصدیق، بدیهی، بدیهیات تصدیقی، صاحب حاشیه

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه علامه آخوند ملا عبدالله یزدی بهابادی محفوظ است