چکیده مقالات

مراتب عرفان ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: دکترعبدالرحیم شهریاری

علامه ملا عبد الله بهابادی فقیهی اخباری یا اصولی ؟
نویسنده: مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی

نقش ملا عبدالله بهابادی در تکوین جریان تعقل گرایی عصر صفوی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی-حبیب الله یوسفی

فعالیت های تفسیری علامه ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی و حبیب الله یوسفی

مطالعه ی توصیفی حاشیه ملا عبدالله بهابادی از منظر تحلیل ژانر
نویسنده: سید عبدالمجید طباطبایی لطفی و طاهره قاسمی

تلامذه ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: عبدالصمد جودتی استیار

ملا عبدالله یزدی و خاندان ملالی در عرصۀ تولیت حرم علوی(ع)
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جنت امانی

ملا عبدالله بهابادی یزدی در «الذریعه»
نویسنده: محمدعلی نجفی کرمانشاهی

بررسی و تحلیل دلائل هم­گرایی عالمان شیعه با دولت صفوی
نویسنده: حسن عبدب پور، اضغر میرزایی

مطالب

بررسی جایگاه قضیه طبیعیه از منظر ملاعبدالله یزدی

بررسی جایگاه قضیه طبیعیه از منظر ملاعبدالله یزدی

نویسنده: محمدحسین ایراندوست ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

مشهور آن است که «قضیه طبیعیه» یکی از اقسام چهارگانه قضیه حملیه به اعتبار موضوع است. صدور حکم در قضیه طبیعیه به نحوی است که نمی توان آن را به افراد ارجاع داد؛ منطقیین این قضیه را  طبیعیه می  نامند زیرا در آن به نفس طبیعت کلی موضوع حکم شده است. تاکنون سه تحلیل درباره «قضیه طبیعیه» ارائه شده است. که در این مقاله دو تحلیل نخست با  نامهای «مهمله پنداری» و « شخصیه پنداری»  تحت عنوان «دیدگاه تحویل» بیان شده و نظر سوم  که برای قضیه طبیعیه اعتبارمستقل قائل است و آنرا قسیم شخصیه و مهمله می پندارد، با «دیدگاه عدم تحویل» معرفی شده است.

 این مقاله درصدد است تا ضمن تبیین دو دیدگاه تحویل و عدم تحویل به بررسی جایگاه قضیه طبیعیه از نظر  ملا عبدالله یزدی فیلسوف و مولف «الحاشیه علی تهذیب المنطق» (متوفی 981) بپردازد و به این سئوالات پاسخ دهد که معیار تقسیم بندی حملیات به اقسام چهارگانه متاخرین یا سه گانه متقدمین چه بوده است؟ جهت مشترک مقسم و نیز مقسم قضیه طبیعیه چیست؟

واژگان کلیدی: قضیه طبیعیه، قضیه حملیه، الحاشیه، ملاعبدالله،

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه علامه آخوند ملا عبدالله یزدی بهابادی محفوظ است