چکیده مقالات

مراتب عرفان ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: دکترعبدالرحیم شهریاری

علامه ملا عبد الله بهابادی فقیهی اخباری یا اصولی ؟
نویسنده: مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی

نقش ملا عبدالله بهابادی در تکوین جریان تعقل گرایی عصر صفوی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

نقد دیدگاه شرح حال نویسان پیرامون ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی-حبیب الله یوسفی

فعالیت های تفسیری علامه ملا عبدالله یزدی
نویسنده: عظیم عابدینی و حبیب الله یوسفی

مطالعه ی توصیفی حاشیه ملا عبدالله بهابادی از منظر تحلیل ژانر
نویسنده: سید عبدالمجید طباطبایی لطفی و طاهره قاسمی

تلامذه ملا عبدالله بهابادی یزدی
نویسنده: عبدالصمد جودتی استیار

ملا عبدالله یزدی و خاندان ملالی در عرصۀ تولیت حرم علوی(ع)
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جنت امانی

ملا عبدالله بهابادی یزدی در «الذریعه»
نویسنده: محمدعلی نجفی کرمانشاهی

بررسی و تحلیل دلائل هم­گرایی عالمان شیعه با دولت صفوی
نویسنده: حسن عبدب پور، اضغر میرزایی

مطالب

ریخت شناسی مبانی فلسفی ملا عبدالله یزدی در رساله تشکیک

دکتر عیسی بایرامی

چکیده

تشکیک یعنی برای هستی اعم از هستی امکانی و وجوبی، مراتب متعدد قائل شدن؛ که بر اساس نظام اندیشه ای حکیمانه، عالم هستی را در وجود معنوی مشترک دانسته و تنها به سبب مراتب متعدد طولی و عرضی بین آنها تفاوت قائل است. این نگرش قوی ترین وجود را ذات واجب الوجود یعنی خدای متعاال دانسته و سپس درمراتب متعدد حیوانی، نباتی، جمادی و... تا مرز عدم و هیولا وجود را جریان می دهد. اصلی ترین نقطه اختلاف فلاسفه و عارفان در مقوله تشکیک است و عرفا وجود را واحد بسیط دانسته و بقیه مراتب وجود تشکیکی را تجلی و ظل و اشراق می نامند. رویکرد سومی هم وجود دارد که قائل به مشترک لفظی بودن وجود است و نظریه ای را بر گزیده که ضعیف ترین نظر بوده و نه به نظر فلاسفه می ماند و نه دیدگاه عارفان. طرفداران این نظریه بیشتر در مکتب فلسفی ملا رجبعلی تبریزی در اصفهان بوده  و تفکیکی های متاخر نیز بر مشرب آنان سیر می کنند. مقاله حاضر با استناد به رساله نفیس مرحوم یزدی در مسئلۀ تشکیک، تحلیل از نگرش ایشان در قضیه تشکیک بنابر حکمت مشاء و حکمت متعالیه ارائه داده و ریخت شناسی رساله را بر اساس دو دیدگاه یاد شده و نقد مبانی مدرسه فلسفی اصفهان در شاخه ملا رجبعلی مورد برررسی قرار می دهد.

کلمات اصلی: ملاعبدالله یزدی؛ فلسفه، تشکیک، وجود.

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه علامه آخوند ملا عبدالله یزدی بهابادی محفوظ است